Kasko Sigortası

Sigortalıya ait aracın hasara uğraması, çalınması, yanması vb. sonucu oluşabilecek maddi hasarları karşılar.