Trafik Sigortası

Motorlu bir aracın kusurlu olarak karşı tarafa / üçüncü kişilere verdiği maddi hasarları ve sağlık giderlerini karşılar.