Zorunlu Deprem Sigortası

Kapsamdaki bütün konutları depreme karşı güvence altına alırken, depremin neden olacağı maddi hasarları karşılar.