Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlık güvencesi olan bireylerin SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde ek ücret ödemeden tedavi ve muayene masraflarını karşılar.